Όροι χρήσης

Οι τιμές είναι τελικές περιέχουν Φ.Π.Α. 24% με απόδειξη ή τιμολόγιο.

Τα λογότυπα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους νομίμους ιδιοκτήτες τους.

Για τα καινούργια προϊόντα ισχύει η εγγύηση και οι όροι της εγγύησης του κατασκευαστή/ προμηθευτή.

Τα μεταχειρισμένα προϊόντα (της κατηγορίας Stock House) έχουν ελεγχθεί διεξοδικά, είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση και δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) μήνα.

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες, οι περιγραφές, η διαθεσιμότητα και οι τιμές των προϊόντων να είναι ενημερωμένες. Εκ παραδρομής λάθη σε αυτά δεν δεσμεύουν την εταιρεία.

H εταιρεία μας εφαρμόζει όλες τις διατάξεις του ελληνικού νόμου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όλες τις αρχές που προβλέπονται από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, καθώς επίσης και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Με την εγγραφή σας στον δικτυακό μας τόπο, συμφωνείτε ότι τα στοιχεία που υποβάλετε είναι αληθή και δεν σχετίζονται με άλλο πρόσωπο ή είναι ακατάλληλα για χρήση. Η εταιρεία μας δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία με αθέμιτο τρόπο ή να τα αποκαλύψει σε τρίτους.Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιοvδήποτε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστότοπου μας.

Terms of use

All prices include 24% VAT.

All logos and trademarks belong to their respective owners.

For brand new goods, the terms and conditions of the warranties of the manufacturers or importers are valid.

The products of the Stock House are in excellent working condition and have successfully undergone technical tests.
and covered with a limited warranty of one (1) month.

Transportation expenses will be covered by the buyer.

We do our best to keep the pictures, the descriptions, the availability, and the prices of our goods up-to-date.
Mistakes in these mentioned fields do not constitute commitment for the company.

Our company applies all the provisions of Greek law about the protection of individuals and personal information, all the principles laid down by the Law on consumer protection, as well as international and European law that regulates issues related to electronic trade.

By registering on our website, you agree that the information you submit is truthful, not associated with another person, and not unfit for use. We commit that we will not use your personal information in a fraudulent manner or disclose it to third parties. Your personal information, upon your request, will be deleted and not granted in any way to anyone.

The site zeppelincomputers.com uses cookies to identify visitors and users of certain services and pages. The cookies are small text files stored on the hard drive of the visitor or user and are not aware of any document or file on the computer. Used to facilitate the visitor’s or user’s use of certain services on this site, zeppelincomputers.com, for statistical purposes in order to determine the areas in which the services of the website, zeppelincomputers.com, are useful, popular, or for promotional purposes. The visitor or user of the website zeppelincomputers.com can set their browser in such a way as to warn about the use of cookies on the specified site of zeppelincomputers.com or to prevent the acceptance of cookies in any case. If the visitor / user of these services and pages on this site, zeppelincomputers.com, does not accept cookies, they cannot have any further access to such services.

For more details, read our Privacy Policy.

Scroll to Top