Εταιρικό προφίλ

Αναβαθμίσεις, επισκευές, εξαρτήματα υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.

Σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό και άκρως ανταγωνιστικό όπως είναι ο χώρος της πληροφορικής, αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και λογικές τιμές την επισκευή / αναβάθμιση του υπολογιστή σας.

 • Επισκευή κάρτας γραφικών laptop
 • Επισκευή βυσματος τροφοδοσιας laptop
 • Αντικατάσταση Οθόνης LCD-LED Laptop
 • Αντικατάσταση Inverter Laptop
 • Αντικατάσταση Πληκτρολογίου Laptop
 • Αναβαθμίσεις & Επισκευές
 • Σύνθεση νέου υπολογιστή
 • Εγκατάσταση και επίδειξη νέου υπολογιστή
 • Εγκαταστάσεις Λειτουργικών συστημάτων
 • Εγκαταστάσεις ADSL
 • Επίλυση προβλημάτων από ιούς
 • Δημιουργία αντίγραφων ασφάλειας των αρχείων σας
 • Εγκαταστάσεις βοηθητικών προγραμμάτων

Company profile

Personal Computers upgrades, repairs and parts in very attractive prices.

In a very demanding and highly competitive environment such as the IT, we can handle responsibly, effectivly and with logical prices any repair or upgrade of your computer.

 • Laptop VGA card repair
 • Laptop DC charger port repair
 • Laptop LCD-LED Screen Replacement
 • Laptop Inverter replacement
 • Laptop Keyboard Replacement
 • Computers Upgrades & Repairs
 • Build of new PC
 • Installation and demonstration of new PC
 • Installation of Operating Systems
 • High Speed Cable DSL Setup
 • Anti-virus and Internet Security Solutions
 • Data Backup
 • Installations of utilities and programs
Scroll to Top