Επανεγκατάσταση Λειτουργικού

Επανεγκατάσταση Λειτουργικού συστήματος – Format

Ο υπολογιστής σας έχει γίνει πολύ πιο αργός από ότι συνήθως?

Συχνά παγώνει ή εμφανίζεται μια μπλε οθόνη με ακατανόητους χαρακτήρες?

Έχει γεμίσει ιούς και τα antivirus προγράμματα αδυνατούν να τους αφαιρεσουν?

Η υπηρεσία που σας χρειάζεται είναι: Επανεγκατάσταση Λειτουργικού συστήματος!

   • Επανεγκατάσταση του δικου σας αυθεντικού λειτουργικού συστήματος ή upgrade
   • Εγκατάσταση των drivers (οδηγών) του συστήματος
   • Εγκατάσταση των βασικών προγραμμάτων  (Chrome, Firefox, Media Player, Free Antivirus)
   • Έλεγχο της καλής λειτουργίας του Laptop ή Η/Υ
Scroll to Top